Asociácia sociálnych pedagógov, o.z.

Asociácia sociálnych pedagógov

Podujatia

dec 07
14:00
Sebariadenie v čase pandémie - Ambivalentné pocity žiakov a pedagógov
sep 08
10:00
ZRUŠENÉ - 3. Valné zhromaždenie ASPg

Oznamy

Činnosť Asociácie sociálnych pedagógov

  • Združujeme ľudí, ktorí participujú na vysokoškolskej príprave sociálnych pedagógov
  • Združujeme sociálnych pedagógov alebo odborných zamestnancov, ktorí sa venujú prevencii v praxi
  • Ide nám o rozvíjanie sociálnej pedagogiky na vysokých školách
  • Zabezpečujeme kontinuálne vzdelávanie sociálnych pedagógov (workshopy, webináre, publikácie,…)
  • A iné

Činnosť sociálneho pedagóga

  • Plní úlohy v oblasti prevencie a riešenia sociálno-patologických javov u detí
  • Konzultuje a intenzívne komunikuje s pedagógmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov

Kontakt